Zie www.rechtspraak.nl

Hier treft u een groot aantal uitspraken van zaken waarin client of clienten heb bijgestaan in ( complexe ) bestemmingsplanprocedures welke uiteindelijk hebben gedien bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 

In alle zaken spelen naast de relevante bepalingen uit de bestemmingsplan ook zaken als bouw-en aanlegvergunningen maar tevens specifieke onderdelen van de milieuwetgeving waaronder vaak geluid(-hinder) een specifieke rol.  Ook zijn een groot aantal door mij behandeld waarin specifieke vormen van handhaving ( bestuursdwang ,last onder dwangsom) aan de orde waren. 

 

 ---

ECLI:NL:RVS:2016:514 | 201509137/2/R4

 

Bij besluit van 29 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Zwartemeer, Sportlandgoed" vastgesteld.

----

ECLI:NL:RVS:2016:1944 | 201509137/1/R4

 

Bij besluit van 29 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Zwartemeer, Sportlandgoed" vastgesteld.------

ECLI:NL:RVS:2014:3520 | 201401622/1/A4

 

Bij besluit van 9 juli 2013 heeft het college de aan Rabo Vastgoed B.V. verleende en nadien aan Manitoba Beheer en [belanghebbende] overgedragen vrijstelling en bouwvergunning voor het oprichten van veertien appartementen met garage/berging en kantoor/commerciële ruimte op het perceel op de hoek van het Manitobaplein en de Petersburgstraat te Vriezenveen (hierna: het perceel), ingetrokken.

---

ECLI:NL:RVS:2014:4052 | 201310282/1/R3

 

Bij besluit van 26 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Part. herz. bestemmingsplan Sportlandgoed ‘t Swartemeer" vastgesteld.

 ----

CLI:NL:RVS:2012:BV1818 | 201107460/1/R1

 

Bij besluit van 26 mei 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Haatland" vastgesteld.

 

---

ECLI:NL:RVS:2007:AZ6361 | 200602481/1

ECLI:NL:RVS:2009:BI4990 | 200806366/1/M2

 

Bij besluit van 6 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een [sportlandgoed] aan de [locatie] te [plaats].

 

Bij besluit van 11 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de in afwijking van de oorspronkelijke vergunning gebouwde erker op het perceel [locatie] te Emmen.

 ----

ECLI:NL:RVS:2006:AY5460 | 200600863/1

 

Bij besluit van 26 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) appellant onder aanzegging van bestuursdwang gelast zijn woonboot op de [locatie] te [plaats] binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit te verwijderen.

 

-----

ECLI:NL:RVS:2005:AT2780 | 200409439/1

 

Bij besluit van 22 april 2004 heeft de gemeenteraad van Emmen het bestemmingsplan "Barger Oosterveld Noordoost, T-Splitsing" vastgesteld.

 -----

ECLI:NL:RVS:2005:AT7988 | 200405300/1

 

Bij besluit van 30 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van De Wolden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2003, het bestemmingsplan "Buitengebied De Wolden" vastgesteld.

 

 ------

ECLI:NL:RVS:2004:AO3396 | 200305121/1

 

Bij besluit van 29 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het verbouwen van een bestaande berging en het bouwen van een nieuwe berging op het perceel [locatie] te [plaats].

ECLI:NL:RVS:2003:AF2922 | 200105001/1

 

Bij besluit van 18 februari 1997 hebben burgemeester en wethouders van Ommen (hierna: burgemeester en wethouders) appellant medegedeeld dat het gebruik van de [locatie], als ligplaats voor een pannenkoekenschip (hierna: het pannenkoekenschip), in strijd zou zijn het bestemmingsplan “Ommen-Kom” (hierna: het plan). 

--------

ECLI:NL:RVS:2002:AE3305 | 200104000/1

 

Bij besluit van 21 december 2000 heeft de gemeenteraad van Emmen, op voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2000, het bestemmingsplan "Barger-Oosterveld, Noordoost" vastgesteld. Het besluit van de gemeenteraad en het voorstel van burgemeester en wethouders zijn aan deze uitspraak gehecht.