Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Rechtspraktijk mr.Bult geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Rechtspraktijk mr.Bult is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie aanwezig op deze website.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie op deze site aan derden, is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rechtspraktijk mr.Bult niet toegestaan. Rechtspraktijk mr.Bult staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze site verstrekte informatie.

Op deze website kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Rechtspraktijk mr.Bult niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Rechtspraktijk mr.Bult aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.