Diensten

advisering / second opinions/  expertdiensten 

-  omgevingsrecht/ milieurecht ( complexe bestemmingsplanprocedures ) 

-  vastgoedrecht, verzekeringsrecht , aansprakelijkheidsrecht ( aansprakelijkheid tussenpersonen / vrije beroepsbeoefenaren)