Diensten

advisering / second opinions/  expertdiensten 

-  omgevingsrecht ( complexe bestemmingsplanprocedures ) 

-  bezwaar-en beroepsprocedures ( sector Bestuursrecht Rechtbank / Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State)